ΕΛ | EN

Υπολογιστική Φυλογενετική & Γλωσσική (Προ)ιστορία

ΑΡΧΙΚΗ / ΣΥΝΕΔΡΙΟ / Ζωντανή Μετάδοση


Ζωντανή Μετάδοση


Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά. Για να παρακολουθήσετε, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:
1η μέρα - 23/05/2023

2η μέρα - 24/05/2023

3η μέρα - 25/05/2023


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com