ΕΛ | EN

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ MODELGLOSS

ΑΡΧΙΚΗ

Το πρόγραμμα Μοντελοποιώντας τη Γλωσσογένεση (ModelGloss) επιχειρεί να ανασυνθέσει την ιστορική εξέλιξη των γλωσσών με τη χρήση μεθόδων εμπνευσμένων από τον τρόπο με τον οποίο η εξελικτική βιολογία ανακατασκευάζει την καταγωγή των ειδών. Mε τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων επιχειρεί να αποτυπώσει την αλληλεπίδραση μεταξύ γενεαλογικών/ιστορικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών στη γλωσσική μεταβολή. Εστιάζει σε δεδομένα από τη μορφοσύνταξη.

Το πρόγραμμα αποτελεί πεδίο συνάντησης ανάμεσα στη γλωσσολογία και τη βιολογία. ∆ιερευνά τα μοντέλα που είναι κατάλληλα για να αναπαραστήσουν τις ιστορικές και γεωγραφικές σχέσεις μεταξύ των γλωσσών καθώς και τα είδη των γλωσσικών δεδομένων που είναι καταλληλότερα για την επανασύνθεση του γλωσσικού παρελθόντος.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com