ΕΛ | EN

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣMichelioudakis, D., Ladoukakis, E. D., Pavlidis, P., Ramadanidis, A.-M., Makri, M.-M. & Anagnostopoulou, E. (2021). Exploring the morphosyntactic characters of WALS for the phylogenetic reconstructions of languages. Paper presented at the 41st Annual Meeting Department of Linguistics. Thessaloniki, Greece, May 14th 2021.

Αναγνωστοπούλου, Έ., Μακρή, Μ.- Μ., Μιχελιουδάκης, ∆., & Λαδουκάκης, Μ. (2021). Μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά των γλωσσών και βιολογικά εργαλεία για τη μελέτη της γλωσσογένεσης. Παρουσίαση μέσω διαδικτύου στο Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο: σύγχρονες προσεγγίσεις. Ρόδος, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Video

Ladoukakis, E. D., Michelioudakis, D., & Anagnostopoulou, E. (2022). Toward an evolutionary framework for language variation and change. BioEssays, 44(3), 2100216. https://doi.org/10.1002/bies.202100216
 • Abstract: In this paper, we identify the parallels and the differences between language and life as evolvable systems in pursuit of a framework that will investigate language change from the perspective of a general theory of evolution. Despite the consensus that languages change similarly to species, as reflected in the construction of language trees, the field has mainly applied biological techniques to specific problems of historical linguistics and has not systematically engaged in disentangling the basic concepts (population, reproductive unit, inheritance, etc.) and the core processes underlying evolutionary theory, namely mutation, selection, drift, and migration, as applied to language. We develop such a proposal. Treating language as an evolvable system places previous studies in a novel perspective, as it offers an elegant unifying framework that can accommodate current knowledge, utilize the rich theoretical framework of evolutionary biology, and synthesize many independent strands of inquiry, initiating a whole new research program.

Pavlidis, P., Zioutis, C., Ladoukakis, E.D., Michelioudakis, D., Makri, M.M, Stamatakis, A., Anagnostopoulou, E. (2022). An algorithm for inferring phylogenetic trees of languages using morphosyntactic feature data that are congruent to the gold standard reference phylogenies. Paper presented at the 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Lesvos, Greece, October 12-15, 2022.

Ladoukakis, E.D., Michelioudakis, D., Anagnostopoulou, E. (2022). Parallels between organisms and languages as evolvable systems. Paper presented at the 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Lesvos, Greece, October 12-15, 2022. 

Pavlidis, P., Ladoukakis, E. D., Zioutis, C., Makri, M.-M., Michelioudakis, D., Sleeman, R. & Anagnostopoulou, E. (2023) Evaluating the phylogenetic signal of morphosyntax. Paper presented at the Computational Phylogenetics and Language (Pre)history Workshop. Rethymnon, Greece, May 23rd-25th 2023

ΠΙΝΑΚΕΣ


 1. Πίνακας 60 Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του WALS (Dryer, M. S., & Haspelmath M., Martin 2013)
 2. Πίνακας 60 Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με χαρακτηριστικά του WALS (Dryer, M. S., & Haspelmath M., Martin 2013) με δυαδική επαναδιατύπωση
 3. Πίνακας 60 Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με δυαδικά χαρακτηριστικά του WALS (Dryer, M. S., & Haspelmath M., Martin 2013) με πληρότητα δεδομένων πάνω από 75%
 4. Πίνακας 60 Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με αναθεωρημένα δυαδικά χαρακτηριστικά του WALS (Dryer, M. S., & Haspelmath M., Martin 2013).
 5. Πίνακας 60 Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με καινούργια σε συνδυασμό με τα αναθεωρημένα δυαδικά χαρακτηριστικά του WALS (Dryer, M. S., & Haspelmath M., Martin 2013).
(Για την προβολή των πινάκων εισαγάγετε συνθηματικό στο πεδίο στο τέλος της σελίδας)

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ


 • Δέντρα της Ινδοευρωπαϊκής από φυλογενετικούς αλγορίθμους μέγιστης φειδωλότητας
  • Δέντρο από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
  • Δέντρο από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
 • Δέντρα της Ινδοευρωπαϊκής από φυλογενετικούς αλγορίθμους neighbour joining
  • Δέντρο από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
  • Δέντρο από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
 • Δέντρα της Ινδοευρωπαϊκής από μπεϊζιανούς φυλογενετικούς αλγορίθμους
  • Δέντρα από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής βασισμένα σε μπεϊζιανούς αλγόριθμους με strict clock
   • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
   • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
  • Δέντρα από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής βασισμένα σε μπεϊζιανούς αλγόριθμους με relaxed clock
   • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
   • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
 • Δέντρα της ινδοευρωπαϊκής από μπεϊζιανούς φυλογενετικούς αλγορίθμους με ομαδοποίηση/επιλογή χαρακτήρων με βάση τις τιμές σταθερότητας των Wichmann, S., & Holman, E. W. (2009)
  • Δέντρα της Ινδοευρωπαϊκής από μπεϊζιανούς φυλογενετικούς αλγορίθμους με ομαδοποίηση χαρακτήρων με βάση τις τιμές σταθερότητας των Wichmann, S. & Holman, E. W. (2009)
   • Δέντρα από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής βασισμένα σε μπεϊζιανούς αλγόριθμους με strict clock
    • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
    • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
   • Δέντρα από μορφοσυντακτικά δεδομένα της Ινδοευρωπαϊκής βασισμένα σε μπεϊζιανούς αλγόριθμους με relaxed clock
    • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες και 7 μη σύγχρονες γλώσσες
    • Δέντρο της Ινδοευρωπαϊκής με 53 σύγχρονες γλώσσες
  • Δέντρα της Ινδοευρωπαϊκής από μπεϊζιανούς φυλογενετικούς αλγορίθμους με επιλογή και ομαδοποίηση χαρακτήρων βάσει των τιμών σταθερότητας των Wichmann S., & Holman, E. W. (2009) από 60 γλώσσες
   • Σταθεροί, Ασταθείς & Πολύ ασταθείς χαρακτήρες (relaxed clock)
   • Σταθεροί, Ασταθείς & Πολύ ασταθείς χαρακτήρες (strict clock)
   • Πολύ Σταθεροί, Σταθεροί & Ασταθείς χαρακτήρες (relaxed clock)
   • Πολύ Σταθεροί, Σταθεροί & Ασταθείς χαρακτήρες (strict clock)
   • Σταθεροί χαρακτήρες (relaxed clock)
   • Σταθεροί χαρακτήρες (strict clock)
   • Ασταθείς χαρακτήρες (relaxed clock)
   • Ασταθείς Χαρακτήρες (strict clock)
   • Πολύ Σταθεροί Χαρακτήρες (relaxed clock)
   • Πολύ Σταθεροί Χαρακτήρες (strict clock)
 • Δέντρα της ινδοευρωπαϊκής από μπεϊζιανούς φυλογενετικούς αλγορίθμους από λεξιλογικά δεδομένα των Dyen, I., Kruskal, J.B., & Black, P. (1992) και από μορφο-συντακτικά δεδομένα 46 γλωσσών.
  • Δέντρα με λεξιλογικά δεδομένα των Dyen, I., Kruskal, J. B., & Black, P. (1992)
   • strict clock
   • relaxed clock
  • Δέντρα με μορφο-συντακτικά δεδομένα
   • strict clock
   • relaxed clock

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ


Συνθηματικό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com