ΕΛ | EN

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου - Βούτες
70013 Ηράκλειο

modelgloss.project@gmail.comΧρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com