ΕΛ | EN

ΝΕΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΝΕΑ


“Γλώσσες και οργανισμοί: δύο παράλληλα συστήματα”. Προσκεκλημένη παρουσίαση των Έ. Αναγνωστοπούλου και Μ. Λαδουκάκη στον κύκλο ομιλιών του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης «Δαρβινικές Δευτέρες», 20 Ιουνίου 2022.
  • Περίληψη: Οι γλώσσες που μιλιούνται στον κόσμο μεταβάλλονται όπως και τα είδη των οργανισμών. Ο ίδιος ο Δαρβίνος και οι σύγχρονοί του γλωσσολόγοι είχαν αναγνωρίσει πως τα δύο συστήματα έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες: προκύπτουν από κοινούς προγόνους, διαφοροποιούνται και ποικιλοποιούνται, εξαφανίζονται και δημιουργούνται, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα μια πληθώρα ομιλούμενων γλωσσών (περίπου 7000), όπως και έναν ασύλληπτο αριθμό διαφορετικών οργανισμών. Τι κάνει τα δύο αυτά συστήματα παράλληλα; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που ερμηνεύουν τις ομοιότητές τους; Πώς επηρεάζει, σε θεωρητικό́ και σε αναλυτικό́ επίπεδο, την έρευνα η σύγκλιση των δύο φαινομενικά́ άσχετων συστημάτων; Σε ποια ερωτήματα μας οδηγούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους;«Αναζητώντας την ιστορία των γλωσσών. Μία διεπιστημονική πρόκληση.» Ομιλία της Ε. Αναγνωστοπούλου κατά την τελετή απονομής των Βραβείων Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΗΧΩΡΙΔΗ» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 3 Ιουνίου 2022.∆ιεξαγωγή μαθήματος με θέμα “Εξερευνώντας την (προ)-ιστορία” σε μαθητές Α’ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Ρόδου, στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορίας, 7 Ιουνίου 2021.Παρουσίαση του ερευνητικού έργου στο βίντεο “Εξ όνυχος: Ελεύθερη Έρευνα στην Επιστήμη για την Κοινωνία“, που παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή ημερίδα: “ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας”, 29 Μαρτίου 2021.“Συστηματοποιώντας την ποικιλομορφία: Παράμετροι”. Προσκεκλημένη παρουσίαση του ∆. Μιχελιουδάκη στο μεταπτυχιακό σεμινάριο χειμερινού εξαμήνου της Ε. Αναγνωστοπούλου ΜΓΛΦ 023 “Τυπολογία Γλωσσών και Παράμετροι/ Μορφοσύνταξη”, 5 ∆εκεμβρίου 2020.“Μία σύντομη αντιπαραβολή της εξέλιξης της ζωής με την εξέλιξη των γλωσσών”. Προσκεκλημένη παρουσίαση του Μ. Λαδουκάκη στο μεταπτυχιακό σεμινάριο χειμερινού εξαμήνου της Ε. Αναγνωστοπούλου ΜΓΛΦ 023 “Τυπολογία Γλωσσών και Παράμετροι/ Μορφοσύνταξη”, 10 Νοεμβρίου 2020
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com