ΕΛ | EN

Υπολογιστική Φυλογενετική & Γλωσσική (Προ)ιστορία

AΡΧΙΚΗ / ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Συνέδριο: “Υπολογιστική Φυλογενετική και Γλωσσική (Προ)ιστορία: Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές”

23 - 25 Μαΐου 2023

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο “ΞΕΝΙΑ”, Ρέθυμνο


Το συνέδριο “Υπολογιστική Φυλογενετική και Γλωσσική (Προ)ιστορία” στοχεύει σε μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων, μεθοδολογικών εργαλείων και πρόσφατων ευρημάτων στην υπολογιστική φυλογενετική όπως αυτή εφαρμόζεται στην ιστορική γλωσσολογία, με το να φέρει κοντά ερευνητές από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές σχολές σκέψης και εμπλεκόμενα πεδία.

Η έρευνα που έχει διεξαχθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει αναδείξει ένα σημαντικό αριθμό τρόπων με τους οποίους η εισαγωγή μεθόδων από την εξελικτική βιολογία και τη βιοπληροφορική μπορεί να φανεί γόνιμη στη διερεύνηση της γλωσσικής (προ)ιστορίας αλλά ταυτόχρονα έχει αφήσει πολλά ανοικτά ερωτήματα. Στο συνέδριο αυτό θα συζητηθεί το είδος των δεδομένων που είναι πιο κατάλληλα για την επανασύνθεση των γενεαλογικών σχέσεων, π.χ. δεδομένα από ομόρριζες λέξεις ή από τη μορφοσύνταξη, το ζήτημα της οριοθέτησης των πιο συντηρητικών ή/και πληροφοριακών χαρακτήρων του κάθε είδους δεδομένων και το ερώτημα εάν ομάδες χαρακτήρων που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για κάποιες ομάδες γλωσσών και συγκεκριμένα χρονικά βάθη μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη άλλων. 

Ένα σχετικό θέμα αφορά την επιλογή ανάμεσα σε θεωρητικά ουδέτερους χαρακτήρες προερχόμενους κυρίως από την τυπολογική βιβλιογραφία και τις τεράστιες βάσεις δεδομένων που έχουν προκύψει από αυτού του είδους την έρευνα, ή χαρακτήρες προερχόμενους από τη θεωρία, βασισμένους σε παρατηρήσεις και συμπεράσματα της φορμαλιστικής συγκριτικής έρευνας. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν ζητήματα μεθοδολογίας, τους τρόπους με τους οποίους τα υπολογιστικά εργαλεία χρειάζεται να προσαρμοστούν για τα γλωσσικά δεδομένα, καθώς και το πώς μπορεί να αποτυπωθεί ή να απομονωθεί η οριζόντια μεταφορά. Το συνέδριο θα αναδείξει τα ευρήματα της ιστορικής γλωσσολογίας με υπολογιστικές και ποσοτικές μεθόδους και θα τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα πιο παραδοσιακών ποιοτικών προσεγγίσεων στη γλωσσική ιστορία. Τέλος, θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της διεπιστημονικής προσέγγισης αυτών των ζητημάτων.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com